Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Maweka

1.      Algemeen

1-a.   Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de

inhoud en de nakoming van alle tussen de klant en Maweka gesloten

overeenkomsten. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit schriftelijk wordt vastgelegd en getekend is door beide partijen (bv wanneer een overeenkomst tot stand komt op basis van de inkoopwaarden van de klant).

1-b.   Alle prijzen die vermeld staan bij de producten worden vermeld in Euro's en zijn inclusief BTW conform het geldende  BTW-percentage en inclusief één borduring of tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

1-c.   De verzendkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De verzendkosten zullen aan het eind van de bestelling separaat worden toegevoegd.  Wij zullen altijd de voordeligste manier van verzenden kiezen of in het geval van meerdere opties de keuze aan de klant laten. Een orderbevestiging met het bedrag van de bestelling inclusief verzendkosten wordt direct na het bestellen verzonden naar het opgegeven emailadres. Voor klanten met een verzending naar het buitenland zal binnen 24 uur een opgaaf van de correcte verzendkosten worden toegezonden. De verzendkosten in de bestelling zullen op nihil blijven staan (ook in de orderbevestiging), wij sturen separaat de kosten + betaalgegevens (inclusief IBAN en BIC code voor een internationale overboeking).

1-d    Uw ingevoerde klantgegevens worden bewaard bij Maweka. Deze gegevens worden alleen door ons gebruikt voor uw bestellingen, wij zullen uw gegevens nooit misbruiken door deze aan derden te verstrekken. Door u ontvangen materiaal wordt conform gemaakte afspraken ofwel retour gegeven aan het einde van de opdracht dan wel bewaard of vernietigd door Maweka.

1-e    Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

1-d    Alle rechten voorbehouden.

1-f     Levering van alle artikelen geld zolang de voorraad strekt.

2.      Bestellingen en betalingen

2-a    De kleuren van de borduringen wijken soms iets af vergeleken met de originele afbeelding/logo, dit is inherent aan de beperking van de beschikbare kleuren borduurgaren. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen.

2-b    Maweka is niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen.

2-c    Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden behoudens hetgeen hierover in artikel 4-c vermeld is.

2-d    Kledingmaten en –kleuren worden zo goed mogelijk omschreven/aangegeven. Wilt u zekerheid bestel dan pasmodellen van de maten die u nodig denkt te hebben. Verzendkosten van en naar Maweka van pasmodellen zijn voor rekening van de klant. Retourbetalingen indien u af wenst te zien van de uiteindelijke bestelling vinden alleen dan plaats als de pasmodellen onbeschadigd retour zijn ontvangen door Maweka. Retourbetaling zal dan binnen 14 dagen plaatsvinden.

2-e    Pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze bank- of girorekening zal de opdracht worden uitgevoerd dan wel zullen de pasmodellen worden verzonden. Dit vloeit voort uit de aard van de producten met persoonlijke borduring en onze wens de prijzen zo scherp mogelijk te houden.

2-f     Indien verkoper in opdracht van koper artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van koper afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart koper verkoper ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.

 

3.      Levering/Verzending

3-a    Wij streven ernaar om kleine bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling gereed te maken en te verzenden. Lukt dit niet (bv omdat een kledingstuk niet op voorraad is en eerst besteld moet worden), dan laten we dit per e-mail even weten.

3-b    De bezorging vindt plaats door TNT Post (brievenbus post) en een koeriersdienst dan wel TNT Post Pakketservice voor de pakketten. Voor met TNT verzonden poststukken cq pakketten zonder aanvullende verzekering zijn de bezorgingvoorwaarden van de TNT Post van toepassing. Maweka is dus niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van poststukken.

Voor met de koerier verzonden pakketten of met TNT verzonden pakketten met een verzekerde verzending nemen wij wel de aansprakelijkheid op ons en zullen bij schade of vermissing zorgen voor een nieuwe zending danwel vervanging van het beschadigde product. Eventuele schadevergoedingen van de koeriersdienst danwel TNT zijn geheel ten bate van onze gemaakte kosten.

3-c    Indien de artikelen (onvoldoende) op voorraad zijn om tijdig de volledige bestelling te leveren mag de overeenkomst alsnog worden geannuleerd. Reeds ontvangen (deel)betalingen zullen dan door Maweka retour worden gestort op uw bank- of girorekening.

3-d    Indien het te gebruiken ontwerp voor borduring door u niet tijdig wordt  aangeleverd of de betaling niet tijdig wordt ontvangen schuift de leverdatum automatisch op en kan hieraan geen enkel recht tot annuleren van de order worden ontleend.

3-f     Op 1 februari 2001 is de wet "Bescherming van de consument bij op         afstand afgesloten overeenkomsten" in werking getreden.  Maweka houdt   zich uiteraard aan de wet “kopen op afstand”, met dien verstande dat, gezien het persoonlijke karakter van onze borduringen,  de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op artikelen waar een persoonlijke borduring op gezet is op uw verzoek. In deze wet staat namelijk beschreven dat de wet ” Kopen Op Afstand“ niet geldy voor        onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

4.      Aansprakelijkheid, Klachten en Retourzendingen

4-a    Indien Maweka aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verstrekte opdracht en slechts voor zover dit bedrag van de klant is ontvangen. Voor indirecte schade is Maweka nimmer aansprakelijk.

4-b    Wij doen er alles aan onze producten in goede staat en geheel naar wens geborduurd  bij u te laten aankomen. Mocht u desondanks op- of aanmerkingen hebben op de door u ontvangen artikelen dient u dit binnen 14 dagen kenbaar te maken (bedrijven: 7 werkdagen) per e-mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4-c    Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen worden geretourneerd aan Maweka. Alleen retour gezonden artikelen waarover VOORAF afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren.

4-d    Verzendkosten voor retourneringen zijn alleen dan voor rekening van Maweka als het ook om een aan Maweka toerekenbare fout (verkeerd product, fout in borduring, etc) gaat. In alle andere gevallen zijn retourkosten voor de klant.

4-e    Klachten zullen altijd serieus worden behandeld. Indien uw klacht terecht is kunt u ten alle tijden kiezen uit het opnieuw laten uitvoeren van de opdracht of het alsnog annuleren van de opdracht waarna het door u betaalde bedrag wordt teruggestort op uw bankrekening.